2021-жылы миграциялык процесстер калктын агымынын олуттуу төмөндөшү менен мүнөздөлдү

Басылмалардын датасы: 14.06.2022


2021-жылы республикадагы миграциялык процесстер, мурдагыдай эле, миграциянын сальдосунун терс көлөмү, башкача айтканда, келгендердин санынан башка жакка туруктуу жашоо үчүн (же ал жакта узак мөөнөт жашоо үчүн) чыгып кеткендердин санынын ашыктыгы менен мүнөздөлдү. Бирок, 2021-жылы калктын миграциялык агымынын кыйла төмөндөшү байкалган. Мында анын чоңдугу 2020-жылдагы миграция балансына карата 16 пайызды гана түзгөн.

Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү Министрлигинин маалыматы боюнча 2021-жылы республикага туруктуу жашоого 8,2 миң адам келишкен, ал эми 2020-жылы 1,0 миң адам келишкен, 2020-жылы 5,8  миң адам чыгып кетишсе, 2021-жылы 9,0 миң адам чыгып кетишкен.

Натыйжада, эгерде 2020-жылы калктын миграциялык агымы -4,8 миң адамды түзсө, 2021-жылы ал -0,8 миң адамды түзүп, 4,0 миң адамга төмөндөдү.

Мындан тышкары, 2021-жылы туруктуу жашаган жерин өзгөртүү максатында Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары башка мамлекеттин аймагына чыгып кеткендердин санынын көбөйгөнү белгиленди. Мурдагыдай эле, мигранттар үчүн туруктуу жашаган жерин тандоо планында басымдуулук кылган мамлекеттер Орусия (67,4 пайыз) жана Казакстан (26,6 пайыз) саналат.

                                                          Келген (чыгып кеткен) мамлекеттер боюнча Кыргыз Республикасынын                                                                                                                            калкынын тышкы миграциясы                                                                                         (адам)

 

2020

2021

 

келген-дердин саны

кеткен-дердин саны

миграциялык өсүү, кетүү агымы

(+, -)

   келген-дердин саны

кеткен-дердин саны

миграциялык өсүү, кетүү агымы

(+, -)

Бардыгы  

анын ичинде:

961

5 822

-4 861

8 229

8 998

-769

КМШ өлкөлөрү

940

5 649

-4 709

7 526

8 583

-1 057

 Азербайжан

2

4

-2

1

3

-2

  Армения

-

-

-

1

-

1

  Беларусь

-

7

-7

8

24

-16

  Казакстан

74

1 664

-1 590

468

2 392

-1 924

 Молдова

-

2

-2

-

-

-

 Орусия

242

3 792

-3 550

6 006

6 066

-60

 Тажикстан

371

9

362

460

6

454

 Түркмөнстан

1

-

1

2

-

2

 Өзбекстан

248

161

87

553

81

472

  Украина

2

10

-8

27

11

16

КМШдан тышкаркы өлкөлөрү

21

173

-152

703

415

288

2021-жылы эмигранттардын көптөгөн этникалык топторунун ичинен бешөөсүнө: орустар – 42,3 пайызы, кыргыздар – 29,1 пайызы, өзбектер – 8,2 пайызы, казактар – 3,0 пайызы жана татарлар – 2,6 пайызы кирди.

                                               Айрым улуттардагы мигранттар боюнча Кыргыз Республикасынын                                                                                                                             калкынын тышкы миграциясы                                                                                                                                                                                           (адам)

 

2020

2021

 

 келген-дердин саны

кеткен-дердин саны

мигра-циялык өсүү, кетүү агымы

(+, -)

келген-дердин саны

кеткен-дердин саны

мигра-циялык өсүү, кетүү агымы

(+, -)

Бардыгы

 анын ичинде:

961

5 822

-4 861

8 229

8 998

-769

кыргыздар

702

2 452

-1 750

6 230

2 616

3 614

орустар

80

1 528

-1 448

284

3 808

-3 524

өзбектер

87

880

-793

1 190

740

450

украиндер

2

124

-122

17

187

-170

татарлар

7

90

-83

37

232

-195

казактар

9

149

-140

56

271

-215

дунгандар

21

77

-56

65

203

-138

немистер

5

74

-69

9

217

-208

корейлер

10

54

-44

45

101

-56

түрктөр

3

50

-47

51

57

-6

тажиктер

14

34

-20

102

26

76

уйгурлар

7

114

-107

69

169

-100

башка улуттар

14

196

-182

74

371

-297

 

_________________________________________________________________________

Керектөө рыногунун статистикасы, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана социалдык статистика башкармалыгынын демографиялык статистика бөлүмү

e-mail: gabdullaeva@stat.kg. тел.+996(312) 325546, 324636.

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси)


Акыркы жаңылоо: 14.06.2022, 17:24