2017-жылдагы байкоо жүргүзүлбөгөн экономика

Басылмалардын датасы: 22.01.2019


Өндүрүш тарабынан бааланган байкоо жүргүзүлбөгөн (жашыруун жана формалдуу эмес) экономика 2017-жылы 125,2 млрд. сомду же ИДПга карата 23,6 пайызды түздү.

График: Байкоо жүргүзүлбөгөн экономика

 (ИДПга карата пайыз менен)

2016-жылга салыштырмалуу 2017-жылдагы байкоо жүргүзүлбөгөн экономиканын үлүшүнүн ИДПга карата олуттуу төмөндөшү дүң жана чекене соодада; автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоодо - 16,4 пайыздан 16,1 пайызга чейин, курулушта 1,9 пайыздан 1,7 пайызга чейин катталды.

График: Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча байкоо жүргүзүлбөгөн экономика1

  (ИДПга карата пайыз менен)

 

    1 Айыл чарбасын кошпогондо.

 


Акыркы жаңылоо: 23.01.2019, 14:11