Республикада негизги айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп-жыйноо иштери аяктоодо

Басылмалардын датасы: 18.10.2019


Ү.ж. 24-сентябрына карата абалы боюнча дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречкасыз) 517,6 миң гектар аянттан жыйналды, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 0,2 пайызга көп, бастырылган эгиндер  (алгачкы кабыл алынган салмакта) 1 607,3 миң тонна, же 1,7 пайызга көп.

2019-жылдын 24-сентябрына карата абалы боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн жыйналышы

 

Иш жүзүндө

Өткөн жылдын тийиштүү күнүнө  карата

 

2018

2017

+, -

пайыз менен

Жыйналган дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречкасыз), миң га

516,5

517,6

1,1

100,2

Бастырылгандан - бардыгы (алгачкы кабыл алынган салмакта) (дан буурчак өсүмдүктөрү күрүч жана гречкасыз), миң т

1 580,3

1 607,3

27,0

101,7

1 гектардан, ц

30,6

31,1

0,5

101,6

Бастырылган буудай (алгачкы кабылалынган салмакта), миң т

661,4

633,6

-27,8

95,8

бастырылганарпа (алгачкы кабылалынган салмакта), миң т

456,9

491,5

34,6

107,6

Бастырылгандан буурчак өсүмдүктөрү (алгачкы кабылалынган салмакта), миң т

87,4

89,1

1,7

102,0

Жыйналган май алынуучу өсүмдүктөрү миң т

34,4

29,4

-5,0

85,6

Казылган кант кызылчасы, миң т

55,1

91,5

36,4

166,1

Жыйналган тамеки (физикалык салмакта) миң т

1,7

0,9

-0,8

51,4

Жыйналган пахта (физикалык салмакта), миң т

33,5

39,8

6,3

118,6

Казылган картошка аянты, миң га

61,5

57,7

-3,8

93,7

Жыйналган картошка, миң т

1 012,2

953,9

-58,3

94,2

 1 гектардан, ц

164,5

165,4

0,8

100,5

Жыйналган жашылча   өсүмдүктөрү, миң т

906,9

947,3

40,4

104,4

Жыйналган бакча өсүмдүктөрү миң т

243,3

239,8

-3,5

98,6

Жыйналган мөмө-жемиш өсүмдүктөрү, миң т

189,1

193,3

4,2

102,2

 Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу арпанын дүң жыйымы 7,6 пайызга, анын ичинде Жалал-Абад облусунунун чарбаларында – 1,4 эсеге, Ош – 19,2 пайызга,  Баткен – 13,7 пайызга жана Чүй облусунун чарбаларында  - 4,6 пайызга көбөйгөн.                  

Жалпы  республика   боюнча  жашылча  өсүмдүктөрүн өндүрүү   4,4 пайызга,  анын ичинде  Талас  облусунунун  чарбаларында – 9,5 пайызга,  Баткен – 7,1 пайызга,  жана Чүй облусунун чарбаларында – 6,8 пайызга өстү.
 Муну менен катар  картошканы өндүрүү  ү.ж. 24 - сентябрына карата абалы боюнча   өткөн  жылдын  ушул мезгилине  караганда  5,8  пайызга, анын ичинде  Нарын  облусунун  чарбаларында  –  15,1  пайызга,   Ысык-Көл  –  14,2   пайызга    жана      Талас     облусунун чарбаларында  - 7,9 пайызга кыскарды.

Буудайдын дүң жыйымы өткөн   жылдын  ушул   күнүнө салы штырмалуу  4,2 пайызга, анын ичинен Нарын облусунун чарбаларында - 25,0 пайызга, Ош – 12,5  пайызга, Талас – 11,7 пайызга жана Чуй облусунун чарбаларында – 1,9 пайызга төмөндөдү.

Кант кызылчаны өндүрүү 1,7 эсеге көбөйгөн, анын баардык көлөмү Чуй облусунунун чарбаларына туура келди, пахтаны өндүрүү 18,6 пайызга, анын ичинде Баткен облусунунун чарбаларында – 2,6 эсеге,  Жалал-Абад жана Ош облустарында - 18,6 пайызга өстү.


Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 18.10.2019, 15:18