«Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы 2012-2016» жылдык басылма басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 19.01.2018


                Басылма  айыл чарба, токой чарба жана балык уулоочулук продукцияларынын дүѕ чыгарылышынын наркы, айыл чарба продукциясынын өндүрүлүшү, анын сатылып өткөрүлүшү,  айыл чарба субъектилеринин жана айыл чарбада эмгектенген жумушчулардын саны жөнүндө маалыматтар камтылды ( Бардык маалыматтар 2012-2016-ж.ж  мезгилин камтыйт).

               Басылмада бир катар мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2016-ж. үчүн Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын өнүгүшүнүн жалпы обзору келтирилди.

 

Басылманы сатып алуу боюнча маркетинг  бөлүмүнө кайрылууңуздарды суранабыз.  

Реалдуу сектор статистикасы

башкармалыгы                          |e-mail:gmursabekova@stat.kg

                                                    |тел. + 996 (312) 664043

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магнитик жана башка алып жүрүучүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 19.01.2018, 09:38