Кыргыз Республикасынын аялдар жана эркектер сандарда жана фактыларда

Басылмалардын датасы: 29.05.2019


Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун (ЮНФПА) колдоосу менен 2017-жылдагы аялдар менен  эркектердин социалдык-экономикалык  абалы, анын ичинде калктын жаш курактык курамы жана миграциялык процесстер, айрым оорулар менен оору-сыркоосу, билим берүүнүн көрсөткүчтөрү, экономикалык активдүүлүк жана эркектер менен аялдардын арасындагы жакырчылыктын деңгээли камтылган буклет басылып чыкты. Кененирээк маалыматты “Кыргыз Республикасынын аялдар жана эркектер” статистикалык жыйнагынан ала аласыздар.

Буклет "Кыргыз Республикасынын аялдар жана эркектер"

 

___________________________________________________________________________

Социалдык                  e-mail: j.rahmanova@stat.kg   тел.+996(312)324652

статистика бөлүмү      e-mail: social-nsc@mail.ru               тел.+996(312) 664042

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).

 

 


Акыркы жаңылоо: 30.05.2019, 17:27