Финансылык эмес секторунун ишканаларынынфинансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше) 290 535 307 859.7 350 149.6 406 293.6 422 307
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше)
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) -25 295.7 -55 250.7 10 509 -23 921.5 -15 287.5
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-)
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет)) 5 380 -26 142.7 46 913.1 27 241.4 27 026.5
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 40 382.7 40 973.7 60 207.1 58 773.3 53 285.8
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 35 002.7 67 116.4 13 293.9 31 531.9 26 259.2
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар 259 846.2 278 731.4 313 726.9 354 672 379 997.6
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар
Финансылык активдер 89 136.1 119 582.3 135 357.6 124 450.5 128 903.3
Акча каражаттары 32 798 32 981.5 62 200.1 55 146.3 53 627.2
Касса 6 085.2 6 362.2 15 722.1 15 654.9 16 543.2
Банктардагы эсептешүү эсеби 11 042 10 340.5 18 462 17 378 20 965.5
Валюталык эсеп 15 370.9 15 702.2 27 907.4 21 888.9 15 628.9
Башка акча каражаттары 300 576.5 108.7 224.5 489.7
Кредиттер жана зайымдар 245 577.8 343 104 352 537.9 340 241.4 386 235.6
Камдыктар 119 878.5 134 532.2 146 650.9 159 131.4 178 342.6
Өндүрүштүк камдыктар 32 568.8 35 511.8 33 064 43 439 45 198.5
Даяр продукциялар 10 054.6 12 870.1 15 084.1 17 165.6 17 232.4
Товарлар 38 961.7 39 460.8 43 596.4 48 287.9 61 236.9
Бүтүрүлбөгөн өндүрүш 27 613.1 34 288.5 40 441.8 35 388.8 39 302.8
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 227 756.1 290 746.8 346 001 365 314.7 428 794.9
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 290 878.5 345 539.6 366 293.4 420 747.1 453 121
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 259 317.3 318 143.2 356 147.2 393 030.9 440 958
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..