Финансылык секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Дүң киреше 33 015 38 828.8 34 722.3 34 111.8 38 348.2
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 66.4 216.5 -29.4 40.6 49.7
Баланстык пайда (- чыгаша) 9 949.9 10 302.4 6 315.5 6 375.3 7 639.3
Пайда 10 280.3 10 699 7 218.8 7 104.1 8 256.8
Чыгаша 330.4 396.6 903.3 728.8 617.5
Чыгымдар 23 131.3 28 742.9 28 392.8 27 792 30 755.6
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 7 409.9 7 876.4 8 966.3 9 409 9 632.1
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 7 876.4 8 967.3 9 410.8 9 639.8 10 219.8
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 7 643.2 8 421.8 9 188.5 9 524.4 9 926
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..