Финансылык секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Дүң киреше 34 111.8 38 348.2 43 171 53 054.2 63 838
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 40.6 49.7 101.1 204.9 128.8
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) 6 375.3 7 639.3 8 741.7 14 133.8 20 501.9
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 7 104.1 8 256.8 9 783.8 15 853.6 20 743
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 728.8 617.5 1 042.1 1 719.8 241.1
Чыгымдар 27 792 30 755.6 34 507.9 39 125.1 43 461.1
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 9 409 9 632.1 10 218.2 11 009.9 11 876.8
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 9 639.8 10 219.8 11 014.7 11 886.1 13 017.4
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 9 524.4 9 926 10 616.4 11 448 12 447.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..