Финансылык секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Дүң киреше 38 828.8 34 722.3 34 111.8 38 348.2 43 171
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 216.5 -29.4 40.6 49.7 101.1
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) 10 302.4 6 315.5 6 375.3 7 639.3 8 741.7
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 10 699 7 218.8 7 104.1 8 256.8 9 783.8
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 396.6 903.3 728.8 617.5 1 042.1
Чыгымдар 28 742.9 28 392.8 27 792 30 755.6 34 507.9
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 7 876.4 8 966.3 9 409 9 632.1 10 218.2
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 8 967.3 9 410.8 9 639.8 10 219.8 11 014.7
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 8 421.8 9 188.5 9 524.4 9 926 10 616.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..