Эмгек өндүрүмдүүлүгү

Басылмалардын датасы: 27.01.2020


Өндүрүмдүүлүктүн көрсөткүчтөрүн макроэкономикалык деңгээлде эсептөө, алардын талдоосу жана өндүрүмдүүлүктүн өсүү факторлорун табуу маанилүү маселелерден болуп саналат, аларды чечүү экономикалык саясатты түзүү үчүн керек. Өндүрүштүн натыйжаларын мүнөздөөчүкөрсөткүч катары кошумча дүң наркы пайдаланылат. Экономиканын көрсөткүчтөрүн талдоо үчүн кошумча дүң нарктын индексинин эмгек сарптоолорунун индексине карата мамилеси менен мүнөздөөлүчү эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн индекси эсептелип чыгат.

Эмгек өндүрүмдүүлүгү
(мурунку жылга карата пайыз менен)

 

2018-жылы эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн 2014-жылга салыштырмалуу курулуш тармагында (82 пайыздык пунктка), суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу тармагында (49 пайыздык пунктка) жана пайдалуу кендерди казуу тармагында (16 пайыздык пунктка) эң көп өсүүсү  белгиленди.

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: eisenkulova@stat.kg;

тел. + 996 (312) 324695; 325351

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 27.01.2020, 15:41