Бюллетендер

# Басылмалардын аталыштары Мезгилдүүлүк Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү
1 Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 60-күнү
2 Кыргыз Республикасы боюнча малдардын жана үй канаттуулардын бир жолку эсебинин жыйынтыгы Жылдык Март
3 Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени Айлык отчёттук мезгилден кийинки 12-күнү
4 Кыргыз Республикасы жана региондору Кварталдык отчетчеттук кварталдан кийин 30-на чейин
5 Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт Жылдык Июль
6 Кыргыз Республикасындагы баалар (Кварталдык) Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 30-күнү
7 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим 5 жылда 1 жолу Август
8 Кыргыз Республикасындагы жакырчылык деңгээл Жылдык Июнь
9 Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсү Жылдык 3 квартал
10 Микронасыялар жөнүндө Кварталдык отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү
11 О сборе урожая сельскохозяйственных культур Жылдык Январь
12 Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности Жылдык Сентябрь
13 Основные экономические показатели по промышленности Кыргызской Республики Месячная до 15 числа после отчетного периода
14 Отун энергетикалык теңдем Жылдык Декабрь
15 Формирование прибыли предприятий реального сектора экономики годовая, квартальная 25 июня, 70-й день после отчетного периода